Norma třídění - jakosti

Znaky Třída A Třída B
Suky Dovolují se:
 • černé tužkové suky do 5 mm, netvoří-li skupinu
 • zdravé zarostlé suky do 10% šířky + 35 mm
 • částečně zarostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky, nesrostlé suky (ne vypadavé) smrk/jedle a modřín do 10 % šířky + 15 mm borovice a douglaska do 10 % šířky + 30 mm
 • ojedinělé malé vypadlé a poškozené
  hranové suky do 20 % největší dovolené
  velikosti suku, není-li porušeno krytí
 • sukové zátky do největší dovolené velikosti
  suku u max. 10 % dílců

Nedovolují se:
 • vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky
Dovolují se:
 • černé tužkové suky do 5 mm
 • zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky a vypadavé suky do 10 % šířky + 50 mm
 • ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích
  a shnilé suky do 15 mm
 • hranové suky bez omezení, včetně
  vypadavých a poškozených, není-li porušeno krytí ve větším rozsahu než v předchozí položce
 • zátky z téhož druhu dřeva
Vytrhaná vlákna (místa poškozená obráběním) Dovolují se:
v okolí suků: do 20 % plochy suku jinde: do 20 % maximální velikosti suku (jedno místo na metr)
Dovolují se:
v okolí suků: do 40 % plochy suku
jinde: do 40 % maximální velikosti suku
Tlakové zakřivení (křemenitost) Dovoluje se
Deformace Dovoluje se za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj
Smolníky Dovolují se:
 • ojediněle do rozměru 2 mm x 25 mm nebo stejné plochy
 • jeden smolník do velikosti 3 mm x 40 mm nebo stejné plochy v mm2 na každý 1,5 m délky
Dovolují se:
 • do rozměru 2 mm x 35 mm nebo stejné plochy neomezeně
 • tři smolníky do šířky 6 mm a celkové délky 150 mm nebo stejné plochy na 1 metr délky
Trhliny Dovolují se:
 • vlasové trhliny (sotva viditelné)
 • čelní trhliny ne delší než šířka desky
Čelní trhliny:
 • u palubek s perem a drážkou na čelech: ojedinělé, ne delší než ½ šířky desky
Nedovolují se:
 • pronikající šikmé trhliny a trhliny boční, s výjimkou čelních trhlin
 • trhliny probíhající z líce na bok
 • odlupčivé trhliny
 • trhliny na rubové straně, pokračující po celé délce palubky
Dovolují se:
 • pronikající trhliny na líci (max. 1 mm široké) do 300 mm délky
 • čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky, ojediněle přípustné u palubek s profilovanými čely
Nedovolují se:
 • odlupčivé trhliny
Dřeň Dovoluje se na 1/5 délky o šířce max. 5 mm Dovoluje se
Barevné rozdíly (zamodrání) Líc – bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu se dovoluje) Dovolují se:
 • lehké změny barvy jako červené proužky a zamodrání (zbarvení na rubu se dovoluje)
Poškození napadením houbou Nedovoluje se Nedovoluje se (s výjimkou zbarvení – viz „Barevné rozdíly“)
Poškození hmyzem Nedovoluje se
Obliny Dovolují se na rubu, pokud není porušena drážka a pero Dovolují se na rubové straně, není-li porušena drážka
a pero nejméně na 3/4 délky
Zárost (kůry) Dovoluje se:
ojediněle do rozměru 3 mm x 40 mm nebo stejné plochy v mm2
Dovoluje se

Třída A/B - je definována jako třída, která obsahuje nejméně 40 % dílců třídy A a 60 % dílců třídy B. Tato třída vznikne z dílců napadajících při zpracování, z nichž jsou vytříděny dílce neshodné s třídou A a B. Třída AB nesmí být nadále tříděna (tj. nesmí z ní být vytřiďovány dílce třídy A).

Třída C - obsahuje dílce, které nesplňují požadavky třídy B. Dílce musí splňovat konečný účel obložení

Nejvíce 5% z dodávaného množství smí být z nejbližší nižší třídy. Prvky které nesplňují požadavky třídy B, musí být klasifikovány do volné třídy

Klasifikace podle vzhledu nebere v úvahu znaky, které nejsou viditelné, pokud jsou prvky sestaveny (např. třísky nebo malé vypadavé suky na peru, místní zúžení šířky pera).

Líc je tvořen celým viditelným povrchem prvku po sestavení. Proto zasahuje i na hrany a zejména zkosení


SAMYCO
Rudolf Houfek

Pražská 133
České Budějovice 3
370 10

Pondělí - Pátek: 7 - 17
Sobota: 8 - 12
Neděle a Svátky: ZAVŘENO

prodejna 387 426 948

na prodejně lze platit:
v hotovosti
kartou

IČ: 42414504
DIČ: CZ6305300056
Bankovní spojení: 1012033509/5500

Zapsáno v obch. rejstříku 22.12.2005
Spis. zn. A 8111 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích


Rudolf Houfek

Rudolf Houfek
603 474 755
info@samyco.eu

Tomáš Wawra

Tomáš Wawra
728 261 800
tomaswawra@seznam.cz

Jakub Houfek

Jakub Houfek
737 506 848
info@samyco.eu

SAMYCO | 1991 - 2020 | Design kmk